• logo-ossi0.png
  • logo-ossi1.png
  • logo-ossi2.png
  • logo-ossi3.png
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Cultura e istruzione

32° Concorso di Poesia Sarda

XXXII Concorso di Poesia Sarda
"Antoni Andria Cucca"
 

Sa Pro Loco cun sa Comuna de Ossi - Assessoradu a sa Cultura, prò promòvere sa connoschèntzia de sa cultura e de sa Limba Sarda e prò nde favorèssere s'impreu

CUMPRIT

SA DE 32 EDITZIONES DE SU PRÈMIU DE POESIA ANTONI ANDRIA CUCCA
 
ALLEGATI: